[Tip] Làm thế nào để tạo danh mục hình vẽ trong Word 2003

September 30th, 2010 by @chihai@ Leave a reply »

Trong Microsoft Office Word bạn có thể tạo danh mục hình vẽ cho văn bản bằng một cách đơn giản là đánh tên từng hình vẽ và số trang vào phần danh mục hình vẽ. Tuy nhiên cách này sẽ rất mất thời gian và không hiệu quả, khi bạn bạn chỉnh sửa lại bạn word thì số trang sẽ bị thay đổi, như vậy bạn sẽ phải cập nhật lại bằng tay danh mục hình vẽ này.
Tạo danh mục hình vẽ tự động sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều. Các bước tiến hành như sau:
B1. Di chuyển con trỏ chuột và click vào tên của hình vẽ, trên mục style ở thanh công cụ bạn điền một chữ bất kì để làm dấu, ở đây mình chọn là a.

Sang các hình tiếp theo bạn cũng làm tương tự như vậy.


B2. Sau khi đã làm với tất cả các hình vẽ, bạn quay về trang danh mục hình vẽ để chèn danh mục hình vẽ vào, bạn làm như sau. Chọn Insert\Reference\Index and Tables

B3. Trong Index and Tables chọn tab Table of Figures. Chọn tiếp Otions, bảng Table of Figures Options hiện ra, đánh dấu vào mục style, trong mục style bạn chọn a (ký tự bạn đã đánh dấu cho hình vẽ)

Nhấp vào ok, danh mục hình vẽ sẽ hiện ra như hình dưới.

Khi bạn chỉnh sửa bản word, số trang bị thay đổi, muốn cập nhật lại số trang cho danh mục hình vẽ, bạn chỉ việc click chuột phải và chọn Update Field.

Advertisement

1 comment

  1. xuxu0990 says:

    Thanks nhiều nhé ^^!

Leave a Reply